Polityka prywatności i plików cookies

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka szanuje prawo do prywatności wszystkich osób przekazujących mu jakiekolwiek informacje o sobie. Dokładamy najwyższych starań, by wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nasza polityka prywatności i plików cookies informuje, jak przetwarzamy dane osób odwiedzających serwis Pomoc Rodzinie, znajdujący się pod adresem pomoc-rodzinie.pl.

I. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych serwisu Pomoc Rodzinie, znajdującego się pod adresem pomoc-rodzinie.pl, jesteśmy my, czyli Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka z siedzibą w Krakowie. Dokładny adres siedziby to: ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka jest wpisane do Krajowe- go Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140437. Jego NIP to: 6792566512, a REGON: 357017981.

II. Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: ido@pro-life.pl; telefon: 12 421-08-43 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I.

III. Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje i pozostawia podczas przebywania w serwisie internetowym Pomoc Rodzinie, znajdującym się pod adresem pomoc-rodzinie.pl. Nigdy nie zabiegamy o identyfikację Użytkowników nasze- go serwisu internetowego.

Nasza strona internetowa – tak jak prawie każda strona internetowa w sieci Internet – wykorzystuje pliki cookies (zwane też „ciasteczkami”). Są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez stronę internetową w urządzeniu Użyt- kownika. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna na podstawie wcześniej zapisanych „ciasteczek” jest w stanie rozpoznać urządzenie, z którego korzysta Użytkownik.

Stosowane przez nas pliki cookies nie służą do identyfikacji Użytkowników i na ich podstawie nie jest w żaden spo- sób ustalana ich tożsamość.

Użytkownik strony może przygotować swoją przeglądarkę internetową do uniemożliwiania zapisywania plików cookies. Odpowiednią funkcję można znaleźć w opcjach ustawień przeglądarki internetowej.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, może prowadzić za pośrednictwem strony internetowej po- moc-rodzinie.pl usługę newslettera. Użytkownik chcący korzystać z tej usługi jest zobowiązany do podania swojego poprawnego adresu e-mail, na który Stowarzyszenie może wysyłać swoje wiadomości.

IV. W jakim celu oraz na jakiej podstawie przetwarzamy dane

Pliki cookies na naszej stronie internetowej pomoc-rodzinie.pl wspomagają tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z jej zasobów, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Dane, jakie pozyskujemy dzięki „ciasteczkom” przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, pole- gającego na chęci poprawiania działania naszej strony internetowej, znajdującej się pod adresem pomoc-rodzinie.pl, a także w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozyskane od Użytkowników newslettera adresy e-mail wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania ważnych wiado- mości związanych z działalnością statutową Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Korespondencję tego typu prowadzimy na podstawie zgody, którą musiał wyrazić Użytkownik podczas zapisywania się do usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. Jak długo przetwarzamy dane

Serwer, na którym utrzymywany jest serwis Pomoc Rodzinie, znajdujący się pod adresem pomoc-rodzinie.pl, ma dostęp wyłącznie do plików cookies, które wcześniej sam umieścił na urządzeniach Użytkowników, o ile nie wygasła ich ważność (która jest cechą pliku cookie) lub Użytkownik samodzielnie ich nie usunął. Usunięcie plików cookies, ze-branych przez urządzenie Użytkownika, umożliwia każda przeglądarka internetowa, a odpowiednią funkcję można znaleźć w jej opcjach ustawień.

Korzystamy z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich (Google Analytics), zamieszczającego w urzą- dzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies. Warto wiedzieć, że niemalże każda strona internetowa na świecie używa jakiegoś oprogramowania analitycznego i nie jest to żadnym nadużyciem. Według statystyk, najczęściej wykorzysty- wane jest narzędzie Google Analitycs. Zasady Google Analytics dotyczące bezpieczeństwa i prywatności można prze- glądnąć pod następującym adresem: www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.

Adresy e-mail, które pozyskaliśmy od Użytkowników usługi newsletter, przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Odpowiednią opcję można znaleźć w każdym liście e-mail wysłanym w ramach działania usługi newsletter.

VI. Czy profilujemy dane Użytkowników naszego serwisu internetowego

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nie prowadzi takich działań na danych podanych i pozostawio- nych przez Użytkowników serwisu internetowego pomoc-rodzinie.pl.

VII. Jakie prawa przysługują Użytkownikom naszego serwisu internetowego

Nigdy nie zabiegamy o identyfikację przypadkowych, nie rejestrujących się Użytkowników serwisu Pomoc Rodzinie znajdującego się pod adresem pomoc-rodzinie.pl. Nie licząc ewentualnego pozostawienia adresu e-mail w celu korzy- stania z usługi newslettera, jedynym śladem, którym dysponujemy po odwiedzinach Użytkowników na naszej stronie internetowej, są anonimowe dane zebrane przez narzędzie Google Analytics. Są to statystyki użytkowania strony. Wi- dzimy przybliżone dane dotyczące tego, skąd pochodzą nasi Użytkownicy, jak trafili do naszego serwisu, co oglądają i jak długo, w co klikają. Takie dane bardzo ułatwiają prowadzenie i poprawianie naszego serwisu internetowego. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na to, żeby jego odwiedziny naszej strony internetowej znalazły się w do- stępnych dla nas anonimowych statystykach. W tym celu powinien zainstalować dodatek do swojej przeglądarki inter- netowej, przygotowany przez twórcę narzędzia Google Analytics. Taki dodatek można znaleźć pod adresem: to- ols.google.com/dlpage/gaoptout.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka gromadzi i przetwarza dane osobowe, które podadzą Państwo w formularzach „Potrzebuje pomocy” i „Chcę pomóc” serwisu Pomoc Rodzinie znajdującego się pod adresem pomoc- rodzinie.pl. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają m.in. prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usu- nięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Użytkownik usługi newsletter w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail poda- nego podczas rejestracji w usłudze. Po wycofaniu zgody, adres Użytkownika zostanie usunięty z bazy danych adresów e-mail, wykorzystywanych do prowadzenia usługi newsletter Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.

VIII. Komu udostępniamy dane

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nikomu nie udostępnia zebranych przez siebie anonimowych danych statystycznych o Użytkownikach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem pomoc-rodzinie.pl. Nie przekazuje także nikomu adresów e-mail, zebranych w ramach działania usługi newsletter.