Regulamin serwisu internetowego Pomoc-Rodzinie.pl

Administratorem serwisu internetowego Pomoc-Rodzinie.pl, działającego pod adresem pomoc-rodzinie.pl (zwanego dalej "Serwisem") jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka (organizacja pożytku publicznego), ul. Krowoderska 24/1, 31-142 Kraków, KRS: 0000140437, REGON: 357017981, NIP: 679-25-66-512.

Serwis internetowy Pomoc-Rodzinie.pl jest platformą umożliwiającą nawiązanie kontaktu pomiędzy osobami potrzebującymi pomocy w trudnych sytuacjach życiowych (zwanymi dalej "Potrzebującymi") a osobami, które chcą bezinteresownie pomagać (zwanymi dalej "Pomocnikami").

 1. Serwis powstał i jest utrzymywany w ramach działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
 2. Serwis ma charakter ogłoszeniowo-komunikacyjny.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Przeglądanie potrzeb Potrzebujących i ofert Pomocników oraz ich przybliżonej okalizacji nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 5. Pełne korzystanie z Serwisu możliwe jest po rejestracji, która wymaga akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności i plików cookies oraz Klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
 6. Podczas rejestracji Potrzebujący i Pomocnik podają swoje dane osobowe oraz informację o zakresie poszukiwanej bądź oferowanej pomocy i wyrażą zgodę na ich upublicznienie w Serwisie w zakresie nazwy (imię i nazwisko lub nick), przybliżonej lokalizacji, rodzaju poszukiwanej czy oferowanej pomocy.
 7. Upublicznienie danych określonych w pkt. 6 służy wyłącznie odnalezieniu przez Potrzebującego właściwego Pomocnika lub odnalezieniu Potrzebującego przez Pomocnika.
 8. Administrator nie weryfikuje prawdziwości danych podawanych podczas rejestracji, jednak osoby, które dostarczą dokumentację potwierdzającą ich tożsamość, stan zdrowia czy kwalifikacje, zostaną specjalnie oznaczone.
 9. Potrzebujący i Pomocnik nawiązują ze sobą kontakt bezpośrednio i przekazują sobie na wzajem dane osobowe, które uznają za konieczne.
 10. Administrator nie ingeruje w treść ani w formę umów zawieranych pomiędzy Potrzebującym a Pomocnikiem. Mając jednak na uwadze zapis art. 735. § 1. Kodeksu cywilnego, który stanowi, że jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie, Administrator zaleca zwieranie pomiędzy Potrzebującym i Pomocnikiem umów w formie pisemnej.
 11. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia właściwego działania Serwisu, a także udzieli jego użytkownikom pomocy w rozwiązaniu ewentualnych problemów dotyczących jego działania.
 12. Administrator przeznaczył do kontaktu w związku z funkcjonowaniem Serwisu adres e-mail: kontakt@pomoc-rodzinie.pl.
 13. Administrator umożliwia rejestrację telefoniczną w Serwisie (nr 12 421-08-43) osobom, które jakiegoś powodu nie mogą tego zrobić samodzielnie.
 14. Użytkownik ma prawo w każdym momencie do usunięcia swojego Konta z Serwisu.
 15. Administrator ma prawo usunąć lub zablokować konto użytkownika, który podał dane niezgodne z prawdą lub który publikuje treści niezgodne z prawem czy działa na szkodę Serwisu.
 16. Administrator może okresowo wyłączyć Serwis w celu dokonania jego modyfikacji lub konserwacji.

Kraków, 5 kwietnia 2019 r.